Macbook Pro 2019 có những thay đổi không lớn, nhưng phản ánh những thay đổi lớn và lâu dài hơn của Apple khi nói về máy Mac. – Bài viết chi tiết: Hãy theo dõi Tinh Tế qua các mạng xã hội sau: – Diễn đàn: – Facebook: – Instagram:Read More →